AC Yük Kesiciler

Sigortasız yük ayırıcılar.

  • AC nominal yük ayırıcıları el ile kumandalı ve motorlu nominal yük ayırıcılarını içerir.
  • Sigortasız yük ayırıcılar makineler, güç dağıtımı, panolar, motor kontrol merkezleri uygulamalarda kullanılabilir.